Klassestørrelser

Klassekvotienten er som udgangspunkt 22 elever i gennemsnit på skolen, hvor der i indskolingen optages op til 24 elever. I klasser med mere end 22 elever kan klassen blive tildelt ekstra ressourcer med 2 – 4 hold-timer ugentligt, hvor der er en ekstra lærer på i udvalgte timer.
I klasser med 24 elever kan der under særlige forhold og gives dispensation op til 25 elever. Her tages der forbehold for klassens sammensætning og teamets ressourcer, hvor bestyrelsen ligeledes inddrages.