Trafik

Parkering af cykler
Eleverne henvises til cykelparkering i området ved hallen. Det er vigtigt, at cyklerne ikke placeres op af hallens gavlvæg, da porten i gavlvæggen er nødudgang for hallen.
Elever og forældre må ikke parkere cykler ved Søndergade indkørslen, den er forbeholdt de ansatte. Samme regler gælder for knallerter.

Parkering af biler, samt af og påsætning
Vi henviser til, at elever, der bliver bragt til skole i bil, afleveres ved Sydskovvej, da indgangen ved Søndergade primært er forbeholdt vores tekniske personale samt gæster.
BAT har stoppested ved indgangen fra Søndergade, hvorfor vi af trafiksikkerhedsmæssige grunde beder om, at elever til både børnehave, SFO og skole ikke afleveres her.