Befordring

Skolen betaler 50 % af udgifterne ved befordringen til og fra skole.
For at komme i betragtning til befordringstilskud skal afstanden mellem skole/hjem måles, og eleven skal opfylde minimumsafstanden, som det fremgår af nedenstående skema.
Afstandskriteriet kan kun fraviges, hvis: 1: eleven er syg eller 2: eleven er invalid. Ved disse situationer kontaktes skolens kontor.
Ønsker eleven et buskort med flere zoner, end det han/hun er berettiget til jf. nedenstående, skal eleven selv betale det fulde beløb for den/de zoner, der måtte ønskes ekstra.

Krav til afstand fra hjemmet:

Der skal være længere endDer dækkes op til
0.-3. kl2,5 km.12,5 km.
4.-6. kl6 km.16 km.
7.-9. kl7 km.16 km

 

Priser for kort bestilt før 1. september 2023:

Fuld prisForælderbetaling pr. mdr.
1 Zonekr. 1274,00kr. 57,90
2 Zonerkr. 2548,00kr. 115,80
3 Zonerkr. 3822,00kr. 173,70
4 Zonerkr. 5092,75kr. 231,50
5 Zonerkr. 6366,75kr. 289,40

 

Priser for kort bestilt efter 1. september 2023:

Fuld prisForælderbetaling pr. mdr.
1 Zonekr. 1355,25kr. 61,60
2 Zonerkr. 2674,75kr. 121,58
3 Zonerkr. 4013,75kr. 182,44
4 Zonerkr. 5346,25kr. 243,01
5 Zonerkr. 6685,25kr. 303,87

 

Der udsendes besked på Intra til forældrene om tilmelding eller fornyelse af buskort inden sommerferien for det kommende skoleår.

Hvis eleven mister sit buskort, skal kontoret kontaktes. Der kan etableres et erstatningskort for kr. 100. Erstatningskortet skal hentes af forældrene på BAT’s kontor i Rønne og forældrene betaler her gebyret.

Hvis eleven stopper på skolen i løbet af skoleåret, skal buskortet afleveres på kontoret, og noget af egenbetalingen vil blive refunderet jf. retningslinjer fra BAT.