Tilskud til skolepenge

Fripladstilskud

Som forælder på Svaneke Friskole har du mulighed for at søge om fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet både til skolepengene og til SFOen.
Ansøgningsskema bliver sendt ud til alle forældre lige inden sommerferien og skal afleveres på kontoret senest 1. september.
Tilskuddene bliver offentliggjort i december/januar fra Fordelingsekretariatet og bliver derefter fratrukket skolepengene
Bliver man tildelt friplads vil dette blive fratrukket i skolepengene fra februar til juli.

Læs mere om fripladstilskuddet her

Corona tilskud

Der findes et særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19.
På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.
COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.
Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor.

tilbage