Beredskaber

Brandberedskab

Skolens brandberedskab kan læses på følgende link: Alarmeringsplan Svaneke Friskole

 

Covid 19 beredskab

Det er fortsat muligt af få udleveret selvtest på skolens kontor for elever og personale, der oplever symptomer der kunne være Corona.

Der er ingen særlige tiltag på grundskoleområdet lige nu.

 

Vinterberedskab

1. Skolelederen lytter til de første vejrmeldinger kl. 5.30, senest 6.06 og tager beslutning om evt. lukning af skolen.
a. Hvis Politiet fraråder al udkørsel og BAT busserne ikke kører – lukkes skolen, men der er pasnings muligheder for de få der har behovet i SFO’en.
b. Hvis Politiet fraråder al unødig udkørsel, men BAT bussernes regionaleruter kører i normal rute eller omlagt rute (Klasse A veje kun åbent i et spor
fx) og skolebusserne er aflyst, så gennemføres undervisning i det omfang det er muligt Hvor det ikke er muligt, er der aktiviteter for eleverne..
c. Hvis Politiet fraråder al unødig udkørsel, men BAT bussernes regionale ruter kører i normal drift og skolebusserne er aflyst (Klasse A og B veje er
fremkommelige), så gennemføres der undervisning i det omfang det er muligt. Hvor det ikke er muligt, er der aktiviteter for eleverne.

2. Skolelederen sender følgende melding til Bornholms Radio:
a. Svaneke Friskole holder lukket i dag, der er pasning for de børn der møder frem i SFO’en.
b. Svaneke Friskole holder åbent, og der undervises i det omfang det er muligt. For de elever der mangler deres lærere vil der være andre aktiviteter.
c. Svaneke Friskole holder åbent, undervisningen gennemføres i det omfang det er muligt. For de elever der mangler deres lærere vil der være andre aktiviteter.

3. Beskeden lægges samtidig på skolens intraopslagstavle af skolens administration .