Priser

Skolepenge opkræves via PBS hver den 1. i en måned i alle årets 12 måneder.

Skolepenge på både skole, SFO og Klub bliver indeksregulerede hver 1. august med 3% afrundet til hele 10ére.

Priser pr 1. august 2023.

Skolepenge kr. 1440,-

SFO kr. 810,-

Klub kr. 430,-

Søskenderabat

For nuværende elever på skolen:
2. barn opnår 35%  =  kr. 500 i rabat på skolepengene der dermed er kr. 940 pr. måned.
3. barn og derover opnår 80% = kr. 1150 i rabat på skolepengene der dermed er kr. 290 pr. måned.

For kommende elever på skolen:
2. barn opnår 25% = kr. 340 i rabat på skolepengene der dermed er kr. 1025 pr. måned
3. barn og derover opnår 50% = kr. 690 i rabat på skolepengene der dermed er kr. 675 pr. måned.

Der gives søskenderabat på skolen ud fra følgende definition:
Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse. Det kræver derfor, at søskende har samme adresse for at opnå søskenderabat.
Da vores system aflæser søskende ud fra personnummer, er I som forældre/hverve forpligtede til at informere skolen, hvis forholdene i forhold til søskenderabat ændrer sig – eller hvis I ikke længere er berettigede til rabat. Da det er forældrenes pligt at oplyse skolen, hvis man ikke har ret til søskenderabat, vil tilbagebetalingspligten for for meget udbetalt søskenderabat blive (reguleret) med tilbagevirkende kraft.
Søskenderabat gives fra det tidspunkt, der oplyses om muligheden for at opnå søskenderabat, og rabatten ydes derfor ikke med tilbagevirkende kraft.