Priser

Skolepenge opkræves via PBS hver den 1. i en måned i alle årets 12 måneder.

Skolepenge på både skole, SFO og Klub bliver indeksregulerede hvert 1. januar med 2% afrundet til hele 10ére.

Priser 2022 pr. måned.

Skolepenge kr. 1365.
SFO kr. 770.
Klub kr. 410.

Søskenderabat

For nuværende elever på skolen:
2. barn opnår 45%  =  kr. 610 i rabat på skolepengene der dermed er kr. 755 pr. måned.
3. barn og derover opnår 90% = kr. 1230 i rabat på skolepengene der dermed er kr. 135 pr. måned.

For kommende elever på skolen:
2. barn opnår 25% = kr. 340 i rabat på skolepengene der dermed er kr. 1025 pr. måned
3. barn og derover opnår 50% = kr. 690 i rabat på skolepengene der dermed er kr. 675 pr. måned.