Det Lovpligtige

De frie grundskolers hjemmesider indgår løbende i tilsyn med skolerne. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen forestår tilsynet og udarbejder vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på en fri grundskoles hjemmeside.

Indholdet på skolens hjemmeside skal medvirke til, at nuværende og kommende forældre og elever har mulighed for at få et indblik i centrale oplysninger om friskolen.

På denne side kan du finde alle de oplysninger der stilles krav om fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.