Skolemælk

Svaneke Friskole er med i skolemælksordningen.
Mælken bliver leveret til pedellerne af Svaneke Daglí Brugs.
Klassens dukse bliver hver dag sendt ned til pedellen lige inden spisefrikvarteret for at hente mælk til hele klassen.
Dermed står mælken på køl så længe som muligt.

Læs mere om skolemælksordningen her

Skolemælk