Om Skolen

»Det er ikke helt enkelt at formidle svaret på det gode spørgsmål: ”Hvad er en friskole?”. Det gælder sådan set både i forhold til et nationalt og et internationalt publikum. Dansk Friskoleforening har derfor fået lavet en film, der forholdsvist grundigt fortæller historien om den friskoletradition, som kan være vanskelig at sætte på formel.

I filmen medvirker blandt andre Lene Tanggaard, som er professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Hun peger på, at friskolerne leverer tre vigtige ingredienser, nemlig »en respekt for barnet, en mulighed for at variere den pædagogiske form og en mulighed for at tilpasse sig den tid, de er en del af«. Hun peger også på friskolernes mulighed for at anvise nye veje »Friskolerne har fået en fornyet aktualitet i et samfund, der er præget af tvivl og usikkerhed. Der kan friskolerne vise os, hvorfor det stadig er værd at eksperimentere med pædagogikken. Friskolen kan vise os hen til nye skoleformer, nye undervisningsformer, som kan bidrage til det samfund, der er ved at udvikle sig«.
Leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank bidrager også til filmen, og peger på friskolernes betydning for et frit demokrati »Et samfund, der er præget af åndsfrihed, er et samfund, hvor ideerne kan få lov at flyve frit. Og når man er så heldig at kunne danne skole på en idé, så kan man jo endda være så heldig, at den idé inspirerer andre. Så selve tanken om åndsfrihed er fuldstændig central for et samfund, der vil være frit og åbent«.

Du kan læse meget mere om skolen under Vores fortælling