Fraværsregler

Sygdom
Er dit barn sygt, skal du registrere det på skolens fraværssystem www.minuddannelse.net  inden skolestart.

Andet fravær

Ønsker du at fritage dit barn fra skole, af anden grund end sygdom, skal der i fraværs systemet ansøges om “ekstraordinær frihed”. Dette skal derefter godkendes af kontoret.

Forældre og elever skal følge med på klassens ugeplaner. Vi ønsker at ferie uden for skolernes ferie sker i begrænset omfang, da det forstyrrer afvikling af undervisning. Især ved projektundervisning og gruppearbejder bliver både øvrige lærere og elever ramt.