Fraværsregler

Sygdom
Er dit barn sygt, skal du notere det på Forældre Intra samme morgen til klasselæreren eller den lærer, der varetager undervisningen i første lektion.

Andet fravær
Op til 2 dages fritagelse for normal skolegang aftales med klasselæreren. Er fraværet længere end 2 dage, aftales fritagelse med skolens leder. Forældre og elever skal følge med på klassens ugeplaner. Vi ønsker at ferie uden for skolernes ferie sker i begrænset omfang, da det forstyrrer afvikling af undervisning. Især ved projektundervisning og gruppearbejder bliver både øvrige lærere og elever ramt.