Valgfag

Valgfag
Fra og med 2021 har ministeriet bestemt, at vi skal tilbyde minimum ét valgfag inden for den praktisk-musiske fagrække, som kan afsluttes med eksamen efter to års undervisning i 8. klasse. Det betyder, at vi pt. er i en overgangsfase fra at have vores egne valgfag, til nu at tilbyde valgfag i den praktik-musiske fagrække. Da madkundskab er obligatorisk på Svaneke Friskole, men hører med i rækken af valgfag, kan eleverne altså vælge mellem madkundskab, musik eller håndværk og design, når de skal gå til eksamen. Det valgfag, man har valgt i 7. klasse eller madkundskab, er altså det, man kan vælge at gå til eksamen i.