Valgfag

Valgfag
Indtil skoleåret 2019-20 har vi tilbudt en række af forskellige valgfag i overbygningen. Fra og med 2021 har ministeriet bestemt, at vi skal tilbyde minimum et valgfag inden for den praktisk-musiske fagrække, som kan afsluttes med eksamen efter to års undervisning i 8. klasse. Det betyder, at vi pt. er i en overgangsfase fra at have vores egne valgfag, til nu at tilbyde valgfag i den praktik-musiske fagrække. Det er klart, at dette års 8. og 9. klasse ikke har mulighed for at gå til eksamen i valgfagene, hvorfor det nye valgfagsudbud i skoleåret 2019-20 kun gælder for 6. og 7. klasse. Reelt set er vi kun forpligtet på at udbyde valget i 7. og 8. klasse, men da vores afdelingsopdeling til overbygningen omfatter 6. klasse, er det naturligt, at de får valget i tre år. Det betyder også, at elever, der har fejlvalgt et valgfag i 6. klasse og fortryder, har mulighed for at vælge om og tage et nyt valgfag i 7. og 8. klasse og alligevel gå til eksamen i faget. Det er absolut ikke noget, vi anbefaler, men det kan lade sig gøre. Bestyrelsen besluttede før sommerferien ikke blot at udbyde ét, men hele tre valgfag. Da madkundskab er obligatorisk på Svaneke Friskole, men hører med i rækken af valgfag, kan eleverne altså vælge mellem madkundskab, musik eller håndværk og design, når de skal gå til eksamen. Det valgfag, man har valgt i 7. klasse eller madkundskab, er altså det, man kan vælge at gå til eksamen i. At bestyrelsen har valgt at satse så hårdt på de praktisk-musiske udbud af valgfag, hænger sammen med ønsket om at styrke den brede faglighed, og så er det i tråd med vores profil for hele skolen.

Friluftsliv3