Klassens tid

På Svaneke Friskole har vi fastholdt klassens tid. Dette er en lektion, der ligger i umiddelbar forlængelse af vores morgensamling om fredagen. Her drøftes klassens trivsel, og det er også her elevdemokratiet gennem elevrådsrepræsentanterne udspiller sig. Klassen kan sammen med læreren også vælge at bruge tiden på planlægning af arrangementer eller ekskursioner eller andet. Men der er sat tid af til klassetrivsel her.