Skole- og klassevenner

Skolevenner og klassevenner
De små skoler skaber efter vores bedste overbevisning trygge og nære miljøer, men ingenting kommer af ingenting. Derfor har man allerede fra skolens etablering besluttet, at vi gerne vil have, at eleverne har mange relationer også med elever fra andre klasser. Vi oplever stor glæde ved at have klassevenner på tværs af årgangene. Ca. 4 gange om året har klassevennerne fælles arrangementer, ikke blot sociale, men også faglige arrangementer. Det kan være ekskursioner, makkerlæsning, matematikdage eller andre ting.
Klassevennerne er altid parret således:
0. klasse, 4. klasse og 8. klasse
1. klasse, 5. klasse og 9. klasse
2. klasse og 6. klasse
3. klasse og 7. klasse
Skolevenner er den enkelte elev, der er skoleven med én eller to elever fra de andre klassetrin. Vi sørger for at nye elever, der kommer ind midt i et skoleår, også får en eller flere skolevenner.
Udover skole- og klassevenner kan nye elever også få en ”mentor-ven” fra klassen i en periode, så man hele tiden har én, man kan gå til, både når man skal finde rundt og lære skolen at kende.
Vi gør i øvrigt det samme med nye lærere og ansatte.