Årsplaner

Årsplaner
Årsplaner på Svaneke Friskole er lærernes arbejdsredskab til at sikre, at de kommer rundt om de ting, de skal. Det er ligeledes ledelsens redskab til at sikre, at de faglige del- og slutmål i Fællesmål overholdes hen over skoletiden fra 0.- 9. klasse.

Årsplaner