Hjernecentret

Hjernecentret
Svaneke Friskoles hjernecenter tilbyder undervisning til elever, der har behov for ekstra hjælp eller støtte i fortrinsvis fagene dansk og matematik. Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barns faglige problemstillinger, og i tæt samarbejde med elevens faglærer planlægges det individuelle undervisningsforløb. Der er ofte tale om kortere koncentrerede faglige forløb fx læse- eller stavekurser.
Elever med ordblindhed bliver altid tilbudt undervisning i hjernecentret herunder brug af de kompenserende værktøjer (it-rygsæk).
Der laves nyt skema i hjernecentret tre gange om året.

Hjernecentret