Læse-skrivebånd

Læse-skrivebånd
For at styrke elevernes læsning og skrivning har Svaneke Friskole et læse-skrivebånd, som betyder, at alle elever læser og skriver hver dag i 20 minutter fra kl. 08.10 – 08.30.
Målet for læse-skrivebåndet er, at:

  •  skabe rum for den daglige individuelle læsetræning med fokus på læselyst og automatisering.
  •  skabe rum for at ”lære” læsning/skrivning i fagene. En målrettet og struktureret læse-skriveundervisning, hvor der er fokus på læseforståelse, sprogforståelse, fagbogens opbygning, læseteknikker, teksttyper, læseforståelsesstrategier og notatteknikker m.m.

 

Det er klassens team, der organiserer læse-skivebåndets indhold og aktiviteter i klassen og udarbejder en årsplan.