Undervisning

bøger

Det, der gør os til en friskole, er blandt andet vores store fokus på kreativitet. Kreativitet skal ses som et bredt begreb, der både favner innovations- og entreprenørbegreberne, men også folder sig ud i metoder og valg af indhold. Som uddannelses- og dannelsesinstitution er den brede faglighed vores omdrejningspunkt, det der binder os sammen. Vi taler ofte om, at fagligheden er det tredje fælles. Vi mener faglighed bredt. Faglighed og undervisning er både lejrskoler, praktik, morgensang, forårskoncert, julebazar og markedsdag, en anderledes projektopgave, frikvarterer med legepatruljer og spillebule, samt dramauger, tværsuger, fordybelsesuger, besøg uden for skolen, folkemøde og udelivet. Vi anvender iPads og Chromebooks, men vi elsker også bøger.