Børn med særlige udfordringer

Børn med særlige udfordringer
Inden for friskoleområdet har vi vores helt eget system i forhold til at støtte elever med særlige udfordringer. Den særlige støtte til elever kan falde ind under to områder. SPSU-området er elever, der har brug for støtte i den overvejende del af undervisningen. Eleverne kan kun tildeles støtte, hvis de af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er berettiget til støtte i den overvejende del af undervisningen. Der er ofte tale om kognitive udfordringer, men det kan også være adfærdsmæssige eller socialeudfordringer.
Den anden gruppe er elever, der af en eller anden grund har brug for et ekstra fagligt input i en koncentreret periode. Det kan være elever, der i en længere periode har været fraværende pga. af sygdom, eller elever, der blot er ved at falde bagud. Her bruges det, vi kalder inklusionsmidlerne. Undervisningen der finansieres af inklusionsmidlerne foregår primært i skolens hjernecenter.