Undervisningsmiljø

Skolen skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen, og at denne er tilgængelig på skolens hjemmeside. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Her kan du se den seneste undervisningsmiljøvurdering.

UVM Indskolingen 2023
UVM Mellemtrinnet 2023
UVM Udskolingen 2023