Undervisningsmiljø

Skolen skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen, og at denne er tilgængelig på skolens hjemmeside. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Her kan du se den seneste undervisningsmiljøvurdering, samt fokuspunkterne vi har valgt at dykke ned i.

UVM Indskolingen 2023

Fokuspunkter i indskolingen

UVM Mellemtrinnet 2023

Fokuspunkter i mellemtrinnet

UVM Udskolingen 2023

Fokuspunkter i udskolingen