Vedtægter

Nedenstående link fører til vores vedtægter der er godkendt af Børne-og Undervisningsministeriet den 18. juni 2015.
Offentliggjort på vores hjemmeside 19. april 2022.

Vedtægter underskrevet marts 2022