Tilsynserklæringer

Lovpligtig evaluering ved tilsynsførende
På Svaneke Friskole har forældrene valgt en tilsynsførende, der ifølge friskolelovens §9, skal fører tilsyn med skolen. Den tilsynsførende er certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal orienteres om, hvem forældrene har valgt som tilsynsførende, og det fremgår også af skolens hjemmeside. Pt. er det Kirsten Lenz, der er valgt som skolens tilsynsførende.

Den tilsynsførende skal bl.a. føre tilsyn med, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad, der almindeligvis kræves i folkeskolen, om undervisningssproget er dansk, og om skolen lever op til sine egne målsætninger. Desuden skal der føres tilsyn med, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, og hvordan skolen styrker elevernes demokratiske dannelse.
Tilsynet udføres bl.a. ved besøg i klasserne, hvor den tilsynsførende overværer undervisningen og ved samtaler med skolens pædagogiske personale og skolens leder.

Nedenstående kan du læse de foregående tilsynserklæringer for Svaneke Friskole.

Tilsynserklæring 2023-24

Tilsynserklæring 2022-23

Tilsynserklæring 2021-22

Tilsynserklæring 2020-21

Tilsynserklæring 2019-20

Tilsynserklæring 2018-19

Tilsynserklæring 2017-18