Fællesmål

På Svaneke Friskole følger vi slut og delmål for undervisning for de fagområder folkeskolens fagkreds kan opdeles i og for folkeskolens obligatoriske emner.

På følgende link kan du finde fællesmål for alle fagene. Arbejdet med folkeskolens obligatoriske emner sker på særlige §7dage og i den daglige undervisning.

https://emu.dk/grundskole

Tryk på det fag du vil vide mere om, når du kommer ind på hjemmesiden.

Svaneke Friskole er ikke en prøvefri skole, vi afholder folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse efter §8 a i friskoleloven.