Værdigrundlag

I arbejdet med udarbejdelse af et ny værdisæt, valgte vi at inddrage vores erfaringer med filosofisk ledelse og filosofisk tænkning, og det blev derfor naturligt for de ansatte, at arbejde videre med de positive dyder i stedet for et værdisæt, der ligger og samler støv på en hjemmeside.

Formålet, med at erstatte værdiord med dyder, er at dyder forpligter os til at handle. Dyder er positive menneskelige egenskaber og/eller karaktertræk, der gør os i stand til at leve et godt liv, forstået som et liv, hvor både det enkelte individ og fællesskabet trives. En dyd er noget, vi har mulighed for at opøve ved at bruge hverdagen som en træningsbane. Dyder er en form for personlig internaliseret handlingskompetence. Når et menneske besidder dyden mod, er mennesket i stand til situationsbestemt at finde den rette balance mellem fejhed og dumdristighed.
Arbejdet gik derfor ud på at udvælge de dyder, vi synes er de vigtigste i forhold til vores formål, samt ønsket om at vægte faglighed og fællesskab. Valget faldt på 6 dyder:

MOD
NYSGERRIGHED
TILLID
TOLERANCE
VEDHOLDENHED
ÅBENHED

Da arbejdet med dyder er en lang proces er vi stadig igang med denne.