Skolen Profil

Vi er en lokal forankret friskole med høj kvalitet, hvor vi vægter den kreative faglighed, så vi udfordrer elevernes nysgerrighed og tilgang til læring.
Samhørighed og fællesskab, at betyde noget for andre, er en vigtig forudsætning for at skabe mening i livet. Ved at spejle sig i andre, i et fællesskab, finder man ud af, hvem man er og gerne vil være. Vi ønsker, at elever på Svaneke Friskole føler sig som en værdifuld og ansvarlig del af et fællesskab, så de er rustet til at træde ud i en verden af fremtidige fællesskaber.

Vi har morgensang alle ugens dage i salen, hvor fredage krydres med skiftende performance fra eleverne i klasserne og medarbejdere på skolen.
Verden er en foranderlig størrelse, hvor fakta og paratviden ikke er nok. Vi mener, det er vigtigt, at elever på Svaneke Friskole tror på det at kunne få ideer, tænke nyt og føre ideerne ud i livet. Elever på Svaneke Friskole oplever, at deres ideer har værdi, at de kan være med til at forandre og til at skabe noget nyt.

Vi er særligt privilegerede med vores geografiske beliggenhed. Vi har tæt til Østersøen, kysten, skoven, klipper, landbrug og stenbrud. Derfor er naturen også en naturlig del af hverdagen på skolen, hvor undervisningen ofte tages med ud, når undervisningen finder mulighed.