Skolen Profil

En kreativ profil
Svaneke Friskoles profil er kreativitet – innovation og entreprenørskab.
Dette oplever du i en række undervisningsaktiviteter, særligt i julebazaren og markedsdagen. Profilen understøttes primært i profiltimerne, men du kan også se den andre steder i skolens aktiviteter, blandt andet i vores samarbejde med andre institutioner – fx kulturskolen.

Profil-Kreativitet

Udeliv som profil
Ud over den kreative profil, har der både fra forældre og ansattes side, været et stort ønske om at have en grønnere profil. Arbejdet startede i en arbejdsgruppe under bestyrelsen, som talte om grøn dannelse og verdensmål. Vi ønsker at udvikle områderne omkring skolen til en grøn portal fra køkkenhaver – over skaterbane og multibane og helt ud til Frennenæs. På Frennenæs har vi et stort ønske om at etablere et støttepunkt. Fokus på den grønne profil og ønsket om at lave mere undervisning i vores naturskønne områder, er ikke implementeret, men vi gør allerede en del.

Profil-Udeliv