Undervisningsprofil

Morgensang hvorfor?
På Svaneke Friskole elsker vi morgensang. Der er morgensang hver dag i vores sal. Vi sidder sammen alle sammen – børn og voksne. Morgensangen er fællesskab, samhørighed og tradition. Morgensang giver en følelse af at være en del af et større fællesskab. Samtidig styrker morgensangen evnen til at udtrykke sprog gennem sang. Vi lærer om årstider, historie og andre temaer, og det giver os indblik i Danmarkshistorien, forfatterskaber, musikhistorie, kulturhistorie og livsdannelse.
På Svaneke Friskole mødes vi til udvidet morgensang/morgensamling hver fredag. Her er alle forældre velkomne. Klasserne og lærerne optræder på skift. Alle fødselsdage bliver fejret, og hvert barn bliver set.
Ved morgensangen er hele skolen samlet, så det er et godt sted at give fælles beskeder. Ved morgensangen trænes blandt andet mod. Her lærer børnene at stille sig op i en større forsamling og synge eller fortælle. Det bliver en naturlig del af børnenes hverdag. Vi hører ofte fra de aftagende ungdomsuddannelser at børn fra Svaneke Fri, er fantastiske til at lave oplæg, de tør stille sig op og sige deres mening om stort og småt, og de hviler i rollen som performere. I morgensangen trænes børnenes sociale dannelse og evnen til at fremlægge egne projekter og holdninger. Selv de børn, der ikke har ”de store stemmer” i fællesskabet, har det til morgensang, fx når de alene eller flere stiller sig op og råber ”Svaneke Fri”, og hele salen svarer ”Godmorgen”. De små suger til sig og følger med i de større elevers gøren og laden. Vi ser børn, der optræder og efterfølgende er blevet to meter højere, fordi de klarede det. Til morgensangen er alle lige, vi klapper af hinanden og med hinanden. Vi tror på, at hvis man synger sammen, så holder man sammen!
Morgensangen har også en dannelseseffekt. Vi sidder sammen og vender den samme vej, vi har fokus på, hvad der sker, og hvad der bliver sunget, man kan ikke snakke og synge på samme tid, så vi er i et fællesskab og i nuet.
Morgensang repræsenterer meget synligt skolens fællesskab, og vi vil for alt i verden ikke undvære den. Når vi synger, udskilles endorfiner, derfor kan man nærmest nogle gange opleve en lykkerus, når man har været til morgensang. Morgensang skal mærkes.

Lejrskoler hvorfor?
Når vi fx tager ud af huset eller er på lejrskole, skabes en fælles oplevelse og en platform som afsæt til vidensopbygning. Vi giver eleverne knager, de kan hænge deres viden op på. Lejrskoler og ture ud af huset giver helhedsoplevelser og bliver derfor nemmere at huske. Samtidig er de med til at styrke den fælles oplevelse og historie for gruppen, der tager ud. Ved ture ud af huset, skabes mulighed for at drage paralleller mellem forskellige områder, som der kan henvises til i den fremtidige undervisning. Derudover læres der, hvordan man opfører sig ude i den virkelige verden.
Når vi er på lejrskole, er vi sammen med hinanden under andre former. Det styrker både fællesskabet, tilliden og kendskabet til hinanden. Det giver gode læringsmiljøer både i og uden for skolen.
Da vi er en friskole, er vi med i et landsdækkende netværk af friskoler, der kan besøge hinanden, bo hos hinanden og opleve hinandens nærmiljøer. Lejrskolerne i overbygningen er derfor ofte friskole-byt, hvor vi møder elever på andre skoler rundt om i landet. Det skaber relationer og viden om andre måder at lave skole på, som både inspirerer børn og voksne. Vi møder også andre kulturer og fællesskaber uden for vores almindelige skoledag. Den relationsskabende effekt af lejrskoler rækker langt ud over lejrskolens tidsramme. Lejrskoler og overnatninger starter i de små klasser, så børnene er udenfor de vante rammer, hvor de kan give sig hen til legen/opdagelsen og relationerne. Børnene kommer fysisk væk fra øen, hvor de lærer andre steder at kende. De lærer selvstændighed og lærer at vise omsorg for hinanden, når savnet fra far og mor indimellem melder sig. Lærerne får mulighed for at opleve børnene fra en anden side, det giver grundlag for at lære børnene at kende, så man bedre kan undervise dem bagefter. Relationen mellem børn og voksne styrkes, så man bedre kan håndtere udfordringer/konflikter bedre og nemmere bagefter. Forældrene lærer også meget af det – de oplever, at deres børn kan klare sig uden mor/far.
Lejrskoler og ture ud af huset er teambuilding for børn og en investering i klassens sociale liv på kort og lang sigt. Alle børn har brug for at være en del af et fællesskab, samtidig er lejrskolerne med til at styrke dannelsesarbejdet – vi bliver afhængige af at være sammen, og de får en fornemmelse af, at de kan.
Det, vi alle sammen kan huske fra vores grundskoler, er lejrskolerne. De kan noget – de gør noget ved os – de danner os.

Lejrskole