Undervisningsprofil

Der er mange måder at lære, opfatte sin omverden og udtrykke sig på. Der er meget man kan være god til. Vi lærer at læse, skrive, regne og udtrykke os med kreativitet som et gennemgående element.

På Svaneke friskole lægger vi stor vægt på at udtrykke os gennem det musiske og det æstetiske. Vi har fokus på, at vi lærer med hele kroppen og med brug af sanserne. Når man er kreativ skabes nyt på nye måder.

På Svaneke Friskole er vi fagligt ambitiøse. Vi ser faglighed som en naturlig del af at blive en dannet samfundsborger og et redskab til at forholde sig nysgerrigt til sin omverden. Derfor ser vi læring som en livslang og vigtig følgesvend. På Svaneke Friskole gør vi os umage.