Skolens formål

Ud fra dyderne udspringer læring, udvikling og de kompetencer, vi som elever, forældre, medarbejdere og ledelse hele tiden skal udvikle og fastholde. I samspillet mellem disse dyder opstår der nemlig dannelse, der viser tilbage til Svaneke Friskoles formål:

På Svaneke Friskole er vores udgangspunkt, at børn skal blive til nogen før de kan blive til noget.
Målet er, at vores børn har viden om og betydning for det samfund og den natur, de er en del af. De har mod og kapacitet til at definere det gode liv og leve det – med respekt for fællesskabet.
Unge fra Svaneke Friskole sendes videre med en kreativ og bred grunduddannelse.

HDS2