Skolens formål

Formålet med Svaneke Friskole er efter gældende værdigrundlag og i henhold til Lov om Frie skoler.

Målet er, at alle elever, der har gået på Svaneke Friskole, går herfra med en grunduddannelse, der kan stå mål med folkeskolen.
Vi har derfor fokus på, at eleverne bliver i stand til og har en tro på, at de har betydning for det samfund, de lever i og at de kan være med til at ændre verden til det bedre.

På Svaneke Friskole lever vi op til formålet for Friskolerne i Danmark om, at vi i hele vores virke forbereder eleverne demokratiske dannelse til at leve i et samfund med frihed, folkestyre og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

På Svaneke Friskole skal alle børn blive til nogen før de kan blive til noget. Derfor må alle elever tilegne sig viden og forståelse for det samfund og den natur, de er en del af. De skal udvikle mod og kapacitet til at definere det gode liv og leve det – med respekt for naturen, fællesskabet og det samfund de er en del af.