Skolens grundlag

Da Svaneke Friskole startede som friskole, var rigtig mange parter med til at løfte opgaven. Vi fik lavet et meget flot, men også meget omfattende værdigrundlag, som viste sig at være svært at navigere i professionelt. Derfor satte bestyrelsen i 2018 gang i et samarbejde med de ansatte, om at skærpe vores sæt af værdier. Udgangspunktet var at det man kaldte værdier mere fungerede som grundpiller og som uundværlige i skolens virke fx faglighed. Andre begreber lænede sig mere op af at beskrive en profil fx kreativitet. Der var derfor behov for at revidere.
Udover formålet fra Friskoleloven, ønskede bestyrelsen og de ansatte også at lave et mere lokalt forankret formål for skolens virke, som skulle være retningsgivende for – hvorfor og hvordan vi laver skole.

salen