Skolens grundlag

Svaneke Friskole startede som friskole i 2015, hvor den tidligere har fungeret som kommuneskole. Svaneke Friskole er i dag byens skole, hvor vi prioriterer samarbejdet mellem byen og skolen.

Svaneke Friskoles vision er at være en lokal forankret friskole med høj kvalitet, hvor vi vægter den kreative faglighed, så vi udfordrer elevernes nysgerrighed og tilgang til læring. Vi vil derved være forældrenes naturlige førstevalg, der er med til at styrke lokallivets fællesskab i og omkring Svaneke.

Vi er en skole, hvor alle medarbejdere, elever og forældre samarbejder om at danne og uddanne dygtige og livsduelige børn. Vi skaber aktive medborgere i et samfund med frihed og demokrati. På skolen styrker vi elevernes tilgang, forståelse og motivation til at indgå i skolens mange fællesskaber.