Skolens historie

Svaneke Friskole har til huse lige ved indkørslen til Svaneke, når man kommer fra syd. Arealet, hvor vores skole ligger, strækker sig mellem Søndergade mod vest og Sydskovvej mod øst. Hovedbygningen, hvor der i dag er lærerarbejdsværelser, lærerværelse og bibliotek på 1. salen, stammer tilbage fra 1923-24, hvor Svaneke Borger- og Realskole havde til huse. Bygningerne ud mod Søndergade kommer til i 1961.
Svaneke Friskoles placering er helt unik, da vi har havudsigt fra flere af skolens klasseværelser og gangarealer. Vi ligger i overgangen mellem byen med havnen og landet, vandet og skoven. Mulighederne for at bruge vores omgivelser er helt unikke og den tætte tilknytning til byen, er en del af skolens DNA.
Der har altså været skole på dette sted i mange, mange år, så frustrationen var enorm da kommunalbestyrelsen i 2015 besluttede at nedlægge den daværende Svaneke Skole, en folkeskole med 0.-6. klasse i ét spor og 136 elever. Udsigterne var dengang, at der ikke var grundlag for at bevare skolen. En lang række beboere og forældre til børn på skolen, samlede kræfterne og kæmpede for at kunne oprette en friskole, da de mente, byen skulle bevare sin skole.
I starten af august 2015 åbnede dørene til Svaneke Friskole med 148 indmeldte elever fra 0.-8. klasse. Siden har vi tilføjet 9. klasse, så vi i dag er en ét-spors skole fra 0. til 9. klasse. Vælger man at have sine børn på Svaneke Friskole, har eleverne altså mulighed for at gennemføre hele grundskoleforløbet her.
Skolen har altså to ben at stå på, og dem står vi på for at skabe et solidt grundlag. Vi er både en friskole, der bygger på friskoletraditionen, som trækker rødder helt tilbage til Christen Kold og Grundtvig, men vi er også byens skole.
I grundlovens § 76 står der: ”Forældre og værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.” Det at en forældregruppe går sammen og laver friskole er altså en grundlovssikret ret. Derfor har friskolerne også deres helt egen lov nemlig Friskoleloven.
Som forældre, der vælger Svaneke Friskole, forpligter man sig selvfølgelig til at støtte vores formål og værdier og det særeje, som kendetegner Svaneke Friskole.
Samtidig er vi byens skole. Vi tror på et trygt børneliv, hvor man indgår i et forpligtende skolefællesskab, hvor grænsen mellem livet i byen, ved havnen og i naturen er svævende i forhold til skolens virke. Vi vil gerne inspireres af kræfter fra vores lokalområde, men også gerne påvirke den modsatte vej. Et stærkt samarbejde og opbygning af fællesskab er vigtigt for os.
Fællesskabet er en vigtig grundpille for skolens virke, vi ønsker at lave en skole, hvor børnene går glade i skole, men går gladere hjem. Hvor medarbejdere blomstrer og er trygge i deres ansættelse, og hvor både nye og gamle forældre føler, at de er en del af et større fællesskab, hvor der lyttes til gode ideer. Hos os er børnene ikke statens eje, men forældrenes, derfor hviler hele skolens eksistens på det stærke lokale engagement, vi har.

På Svaneke Friskole arbejder vi for at udfordre friheden. At være en friskole forpligter. Derfor vil I hurtigt opdage, at vi er en skole med stærke traditioner, og det til trods, at vi som friskole ikke har eksisteret så længe. Ligeledes har vi et bredt læringsbegreb, hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab spiller en stor rolle ved siden af den traditionelle boglige faglighed.