Bestyrelsen

Svaneke Friskoles bestyrelse består af forældre fra skolen, skolens leder samt 2 repræsentanter fra medarbejderne.
Lederen og medarbejderrepræsentanterne har observatørstatus og dermed ikke stemmeret ved eventuelle afstemninger.

MHB
Maria Haugaard Barslund
Bestyrelsesmedlem
ME
Mathias Eriksen
Medarbejderrepræsentant
SM
Søren Mejdahl
Medarbejderrepræsentant
TM
Trine Maymann
Bestyrelsesmedlem

Du kan via dette link se referater fra det sidste års bestyrelsesmøder samt generalforsamling..