Skolekredsen

Skolekredsen består af skolens forældre samt andre interesserede i skolens virke.

Forældrene er automatisk medlemmer, medens andre kan tegne medlemskab for et årligt kontingent på kr. 300.

Som medlem af skolekredsen får du mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling, hvor skolens bestyrelse vælges.

Ønsker du at være medlem af vores skolekreds så kontakt kontoret.