Vi har plads

På Svaneke Friskole har vi pladser i udvalgte klasser til det kommende skoleår. Vi vil gerne dele vores fantastiske skole med flere nye klassekammerater, så kom og mød os og se hvem vi er.

Går I hjemme med tanker om at prøve et andet skoletilbud, så tilbyder vi frem mod sommerferien en gratis prøveuge, hvor I kan møde os?
Svaneke Friskole er en skole med plads til alle, hvor nærvær og stærke relationer vægtes højt i alt vi er og gør. Næste skoleår har vi lige nu pladser til nye elever i 4., 6., 8. og 9.kl. I kan altid blive skrevet op på skolen i de andre klasser, hvis I skulle ønske det.

På skolen starter vi allesammen sammen hver dag med morgensang og fællesbeskeder, der skaber grobund for skoledagen. Svaneke Friskole har flere stolte traditioner som årets musical, forårskoncert og julebazar, som alle sammen samler hele skolen til glæde, samvær og fællesskab.
Udover det har vi som en af de få skoler på øen et godt klubtilbud til alle elever fra 4.kl. til og med 9.kl. Lige nu er vi ved at skulle indrette vores nye lokaler på skolen til klubben.

Skolen har højt til loftet og vi vægter det kreative samspil med fagligheden. Alle klasserne er yderst velfungerende og er rammet ind af stærke og kompetente lærerteam, der sammen med eleverne skaber de gode rammer for trivsel, fællesskaber og læring hver dag på skolen.
I kan kontakte skoleleder, Thomas Garfort 50800282 eller på mail post@svanekefriskole.dk