Vi søger klasselærer til vores kommende 1. kl.

Vil du være en del af skolen i den smukkeste købstad?

Svaneke Friskole søger dansk og klasselærer til kommende 1.kl. pr. 1. august 2023

Drømmer du om at engagere dig på en friskole i et lokalmiljø, hvor skolen er en vigtig del af byens sjæl? Vi synes at Svaneke er verdens dejligste sted, og vi vil gerne have, at vores børn lærer og udvikler sig netop her, hvor de kan inspireres af klippekystens vildskab, byens kreative ånd og stærke sammenhold. Svane-ke Friskole er derfor funderet i nærvær, kreativitet, fællesskaber, dannelse og faglighed som udfoldes på skolen og i lokalomgivelserne.

Vi søger en kollega med relevant uddannelsesmæssig baggrund og som har lyst til at arbejde i friskolever-denen og gå den ekstra mil – en kollega, der kan understøtte nærværet og vores kreative profil. Beskæf-tigelsesgraden er som udgangspunkt fuldtid, men kan aftales nærmere.

Vi er
• en friskole i udvikling med godt 200 elever fra 0. – 9. klassetrin inkl. SFO og klubtilbud samt 35 en-gagerede kolleger.
• en nærværende og kreativ friskole med morgensang, lejrskoler, praktik, forårskoncert, julebazar, projektopgave, frikvarterer med legepatruljer, dramauge, fordybelsesuge, folkemøde og udeliv.
• En friskole, hvor vi arbejder sammen om elevernes trivsel og faglighed.
• en friskole med læringscenter og eget bibliotek, som begge er med til at stimulere elevernes læ-selyst, læring og nysgerrighed på livet.
• en friskole med sund økonomi.
• Vi har en engageret bestyrelse og forældregruppe, som tager aktivt del i skolens udvikling.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisa-tion. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse.
Er det dig, vi søger?

Send din ansøgning med bilag, der dokumenterer uddannelse m.m., til post@svanekefriskole.dk senest den 9. juni 2023 kl. 12.00. Samtalerne afholdes i uge 24.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Garfort på 50800282 eller viceskoleleder Ditlev Witte Mogensen på50800109