Svaneke Friskole er lukket foreløbig fra den 16/3 til og med den 13/4

Svaneke Friskole følger Ministeriets retningslinjer i forhold til forhindring af spredning af Coronavirus.

Det betyder at skolen er helt lukket foreløbigt fra den 16/3 til og med den 13/4

Skolen holder sig løbende orienterede i sagen og følger 100% de retningslinier BRK følger.

Forældre på skolen kan finde mere information om hvordan elever vil blive fjernundervist og andre praktiske tiltag på vores SkoleIntra.