6. klasse har været til Edison i denne uge.

Edison er et innovationsforløb for alle 6.kl. i hele landet, hvor temaet i år er ”Vores by i fremtiden”. Læs
mere om projektet her: https://edison.ffe-ye.dk/%C3%A5rets-tema.

Der var spænding på i grupperne og sommerfuglene cirklede rundt før og under deres pitch, hvor de skulle
promovere deres ide og projekt. Byen har været i fokus med mange gode ideer til både forskønnelse,
klimasikring og energibesparende med solcelletegl, sensor skraldespande, gavlmalerier og meget mere. Der
er meget der rør sig hos eleverne i forhold til de udfordringer, der er, og dem vi ser ind i.

Dommerne var på besøg på skolen i sidste uge, og udvalgte 2 grupper der skulle deltage som finalister i den bornholmske finale på Bornholm den 10. november.
Desværre gik vi ikke videre til landsfinalen, men eleverne havde en rigtig god og spændende dag.