Lucia

Lucia
Traditionen med Lucia er at ungdomskoret fra Kirken, går Lucia på skolen. Optoget starter normalt kl. 8.30, med Lucia sang gennem hele skolen. Luciaoptoget afsluttes i salen. Forældre er velkomne til komme og nyde det sammen med os.