Første skoledag

Første skoledag
Alle klasserne mødes i skolegården ved deres klassesten kl. 8.10. Lærerkoret optræder som regel med flerstemmig sang og efterfølgende byder skolelederen velkommen til klasserne, nye elever, nye lærere og forældre og selvfølgelig særligt alle vores nye børnehaveklasse elever, der opråbes med navn.
Inden programmet i gården er overstået markere børnehaveklassen på særlig vis skoleårets begyndelse. Derefter klappes børnehaveklassen ind i deres klasse og efterfølgende går alle eleverne til hver deres klasse.
Alle elever har fri kl. 11.10.