Forårskoncert

Forårskoncert
I april/maj måned afholdes der den store årlige Forårskoncert i Svaneke Hallen. Her optræder alle klasser på skift med en sang, de har indøvet i løbet af vinteren. Personalet optræder også, og der er fællessange. I hallens kantine vil der være mulighed for at købe kaffe og kage. Eleverne har mødepligt og mulighed for at møde senere i skole dagen efter koncerten.