Arbejdsdag

Arbejdsdag
På den årlige arbejdsdag opfordres alle forældre og bedsteforældre til at komme og hjælpe. Der vil på forhånd blive sendt en opgaveliste ud, hvorpå man kan tilmelde sig til de opgaver, man har lyst. Der vil blive serveret kaffe/kage/frokost til alle der hjælper. Arbejdsdagen er en fantastisk mulighed for at møde de andre forældre under hyggelige former. Lærerne deltager ikke, men skolens pedel og skolens ledelse er tilstede.

Arbejdsdag