100-dagsfesten

100-dagsfesten
Børnehaveklassen holder 100-dagsfest, når de har gået i skole i 100 dage. De starter med at tælle dage 1. skoledag og fejre typisk de 100 dage i januar. Tiden op til festen arbejdes der med at tælle og dele op i 10’ere, tælle baglæns m.m. Forældrene bidrager med lidt godt til ganen på dagen. Eleverne laver portrætter af sig selv som 100-årige, og de arbejder med et særligt 100-dagshæfte. På selve dagen danses, hoppes og festes der.

100-dagsfest