Mobiltelefoner

Mobilpolitik på skolen

Svaneke Friskole arbejder ud fra et princip om at være mobilfri, for at skabe opmærksomhed omkring
fællesskabet og læring, der begge vil styrke trivslen på skolen. Vi er samtidig opmærksomme på ikke at
afskærer os fra muligheden for at være en pædagogisk voksen, som kan hjælpe børnene med, hvordan
de skal begå sig i den digitale verden, hvorfor mobilen også kan være en del af undervisningen som
redskab. Samtidig er det også vigtigt at vi holder dialogen med eleverne omkring de udfordringer og
faldgruber, der ligger i at bruge de sociale medier.

Eleverne fra 0. – 2.kl.
Eleverne har ikke mobiltelefon med i skole, men kan med særlig aftale efter behov lave en aftale med
læreren, hvor mobilen dog er med, men ligger slukket i tasken. Vi opfordrer til at kommunikation
mellem barn og forældre sker gennem skolens kontor.

Eleverne fra 3.kl. – 9.kl.
Her indsamles mobiler ved skolestart og låses inde i skab. Mobilerne indsamles i en kasse med
opdeling til mobiler kan stå varsomt. Kassen låses inde i skab. Mobilen udleveres igen, når
skoledagen er slut. Ved særlige undervisningssituationer kan mobilerne blive inddraget i
undervisningen.

I SFO og Klub
Her ligger mobil i tasken og bliver kun benyttet tidsbegrænset i klubben.

Forældre
Forældre der kommer på skolen opfordres til ikke at anvende mobilen inde på skolen, da børn
spejler sig i vores adfærd.