Mobiltelefoner

Fra skoleåret 2019-20 er Svaneke Friskole en mobilfri skole – også for overbygningen.

– regler gældende for hele skolens matrikel – ude og inde
– i hele skoletiden kl. 8-15.30

Mobiltelefoner opbevares i skoletasken på flyfunktion.
Mobilen må kun anvendes i undervisningen, såfremt den er et værktøj i undervisningen. Dette skal godkendes af læreren i de pågældende timer.
Mobilen må kun anvendes i frikvarterer og/eller før og efter undervisningstiden efter aftale med en voksen. (F.eks. ringe hjem angående legeaftale).
I SFO’en må børnene spille en time på telefoner eller tablet om fredagen.
I klubben må de spille ½ time på telefon, tablet, pc’er eller play ststion om dagen.
Overholdes dette ikke, vil telefonerne blive inddraget og opbevaret på skolens kontor. Eleverne skal selv huske at få den udleveret ved skoledagens afslutning.
Elever fra overbygning, der må forlade skolen, må medtage mobil og anvende den, når de er uden for skolens matrikel.
Computer må kun anvendes i undervisningssituationer. Dette gælder både elevcomputere og klassens computere. Elevcomputere opbevares derfor også i tasken i frikvartererne.
Hvis man ønsker at lave lektier på computer i frikvartererne, kan man få en seddel af en af klassens lærere, hvorpå der er angivet den pågældende elevs navn, dags dato og navnet på den lærer, som har givet lov. Denne seddel skal fremvises til gårdvagten. Har man IKKE en seddel, skal computeren lukkes ned, og den pågældende elev skal forlade klasselokalet resten af frikvarteret.
Et lærerteam kan i en periode give en klasse lov til at anvende klassens computer til fælles aktivitet – f.eks. LetsDance på samme vis med en seddel, som kan fremvises til gårdvagten. Der kan IKKE laves aftaler om at se film og/eller musikvideoer.