Bøger og computere

Bøger og computere, der er udlånt til elever, skal ved bortkomst eller beskadigelse erstattes med dagsprisen. I 7. klasse får eleverne udleveret computere, der delvist er sponsoreret af vores lokale Svaneke Brugs. Disse udlånes til og med 9. klasse, hvor de afleveres tilbage til skolen. Forsikringsansvaret for udleverede computere skal ved skade dækkes af forældrenes indboforsikring.

Bøger og computere