Bøger og computere

Bøger der er udlånt til elever, skal ved bortkomst eller beskadigelse erstattes med dagsprisen.

I 6. klasse får eleverne udleveret Chromebooks. Disse udlånes til og med 9. klasse, hvor de afleveres tilbage til skolen.

Forsikringsansvaret for udleverede computere skal ved skade dækkes af forældrenes indboforsikring.

Ved bortkommen eller totalskadet Chromebook (f.eks ødelagt skærm), er erstatningsprisen som følger:
1. år erstattes den fulde pris
2. år erstattes kr. 1000
3. år erstattes kr. 500

Bøger og computere