Blive på skolen

Ingen elever fra 0. til 6. klasse har tilladelse til at forlade skolen i skoletiden, medmindre det er en del af undervisningen eller efter aftale med lærer/skolelederen. Elever fra 7. til 9. klasse må forlade skolen i 10-pausen og i spisefrikvarteret, såfremt forældrene har underskrevet samtykke hertil. Derudover må de store elever kun forlade skolen, hvis det er en del af undervisningen, eller det er aftalt med læreren/skolelederen.

bliv på skolen