Alkohol

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolen. Dog kan der gives dispensation til ansatte og forældre ved aftenarrangementer som skolefester, translokation og lignende. Indtag af alkohol skal være i små mængder.