Alkohol og energidrik

Det er ikke tilladt at indtage alkohol og energidrik i skoletiden og på skolens matrikel. Dog kan der gives dispensation til ansatte og forældre ved aftenarrangementer som skolefester, translokation og lignende. Indtag af alkohol skal være i små mængder.