Vil du være en del af skolen i den smukkeste købstad?

Vil du være en del af skolen i den smukkeste købstad?

Svaneke Friskole søger tysk- og engelsklærer med ansættelse hurtigst muligt.

Drømmer du om at engagere dig på en friskole i et lokalmiljø, hvor skolen er en vigtig del af byens sjæl? Vi synes at Svaneke er verdens dejligste sted, og vi vil gerne have, at vores børn lærer og udvikler sig netop her, hvor de kan inspireres af klippekystens vildskab, byens kreative ånd og stærke sammenhold. Derfor bygger Svaneke Friskole på kreativitet, fællesskaber, dannelse og faglighed, som udfoldes på skolen og i lokalomgivelserne.

Vi søger en medarbejder med en relevant uddannelsesmæssig baggrund, og som har lyst til at arbejde i friskoleverdenen – En medarbejder, der kan understøtte vores kreative profil.

• En lærer, der kan dække fagene tysk og engelsk i udskolingen.
• Beskæftigelsesgraden er som udgangspunkt 0.8, men kan aftales nærmere.

Vi er
• En friskole i udvikling med godt 200 elever fra 0. – 9. klassetrin inkl. SFO og klubtilbud
• En friskole med stærkt engageret medarbejdere
• En friskole med glade og motiverede elever
• En nærværende og kreativ friskole med morgensang, lejrskoler, praktik, forårskoncert, julebazar og markedsdag, projektopgave, frikvarterer med legepatruljer og spillebule, dramauger, tværsuger, fordybelsesuger, folkemøde og udeliv.
• En friskole med læringscenter og eget bibliotek, som begge er med til at stimulere elevernes læring, motivation og nysgerrighed på livet.
• Vi har en engageret bestyrelse og forældregruppe, som tager aktivt del i skolens udvikling.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse.
Er det dig, vi søger?

Send din ansøgning med bilag, der dokumenterer uddannelse m.m. til post@svanekefriskole.dk senest den 21.12.2021 kl 12.00. Samtalerne afholdes i uge 1, 2022

Hvis du vil vide mere om stillingen eller skolen, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Garfort på 50800282 eller konstitueret indskolingsleder Allan Bahn på 50800582