Taskebøger

Taskebøger
I starten af skoleåret låner eleverne taskebøger i de forskellige fag.
Taskebøgerne skal forsynes med bogbind. I slutningen af skoleåret afleveres bøgerne. Beskadigede eller bortkomne bøger skal erstattes.

Taskebøger