Klassekonferencer

Klassekonferencer
Klassekonferencer afholdes for hver enkelt klasse en gang om året. Til klassekonferencen deltager skolens læsevejleder og matematikvejleder, Bornholms Regionskommunes læse-skrivekonsulent, klassens dansk- og matematiklærer, evt. støttelærere samt skolens ledelse. På mødet fremlægges lærernes beskrivelser af elevernes faglige niveau samt de evalueringer og test, der er taget i den pågældende klasse. Læsekonsulenten og vejlederne er på forhånd bekendt med beskrivelser og testresultater og kan derfor forberede sparring på de elever, der skal være særlig opmærksomhed på og give konkrete bud på, hvad der kan gøres. Det er samtidig et uvurderligt møde for skolens ledelse, da vi får et rigtig godt overblik over elevernes – og dermed klassernes – faglige udvikling. Der laves aftaler og handleplaner, som der efterfølgende følges op på.