KIE-modellen

KIE-modellen

Til profiltimer

KIE-modellen
KIE-modellen er en pædagogisk og didaktisk model til planlægning af innovativ læring. Selve grundlaget for KIE-modellen er begreberne og læringsrummene: KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB. De tre begreber og læringsrum betegner delprocesserne: Fra det første spæde kim til en ny ide og dens virkeliggørelse og udbredelse.
Nedenstående er uddrag fra bogen ”KIE-modellen – innovativ undervisning i folkeskolen” af Ebbe Kromann-Andersen og Irmelin Funch Jensen. (Erhvervsskolernes forlag)
”Kreativitet er at være skabende. Det er den enkeltes eller gruppens evne til at skabe nye udtryk, associationer og ideer. Der brydes med tidligere tænkning, og der ses nye mulighedshorisonter og tværgående berigelser. Det kan være kendt viden, der kombineres på nye måder eller skabelse af helt ny viden. Kreativitet trives ofte i fællesskaber mellem mennesker fra forskellige fagområder. Kreativitet er altså idégenerering – alene eller sammen med andre.
Innovation er kreativitet, der italesættes, systematiseres og belyses fra flere perspektiver. Ideen skal konkretiseres og underbygges og videreudvikles. Innovation er en styret kreativ proces, der skaber værdi for andre, og som har et nytteperspektiv.
Entreprenørskab er det handlende aspekt. Her gælder det om at være foretagsomt og føre innovationerne – de gennemarbejdede og værdifulde ideer – ud i livet. De skal sættes i værk.
Kreativitet, innovation og entreprenørskab er tre processer i et forløb. Det starter med idéskabende og undersøgende processer, fortsætter med analyse og bearbejdning til værdifulde koncepter, som endelig udmøntes i konkret praktisk handling og virkeliggørelse. Disse forløb er også kernen i innovativ undervisning.”
På Svaneke Friskole er KIE-modellen blandt andet i spil, når vi forbereder os til Julebazaren og til Markedsdagen, men en del lærere bruger den også i andre faglige sammenhænge, hvor der er brug for en eller flere af faserne/rummene.