Skal du være vores nye lærerkollega?

Drømmer du om at engagere dig på en friskole i et lokalmiljø, hvor skolen er en vigtig del af byens sjæl? Vi synes at Svaneke er verdens dejligste sted, og vi vil gerne have, at vores børn lærer og udvikler sig netop her, hvor de kan inspireres af klippekystens vildskab, byens kreative ånd og stærke sammenhold. Derfor bygger Svaneke Friskole på kreativitet, fællesskaber, dannelse og faglighed, som udfoldes på skolen og i lokalomgivelserne.

Vi søger medarbejdere med en relevant uddannelsesmæssig baggrund og som har lyst til at arbejde i friskoleverdenen – medarbejdere der kan understøtte vores kreative profil.

• To lærere, der kan dække fagene dansk, matematik, musik, naturfag og gerne tysk. Der vil i lærer-stillingerne indgå timer med pædagogisk og faglig støtte for enkelte elever.
• Beskæftigelsesgraden er som udgangspunkt 1.0, men kan aftales nærmere.

Vi er
• en friskole i udvikling med godt 200 elever fra 0. – 9. klassetrin inkl. SFO og klubtilbud samt 35 en-gagerede kolleger.
• en nærværende og kreativ friskole med morgensang, lejrskoler, praktik, forårskoncert, julebazar og markedsdag, projektopgave, frikvarterer med legepatruljer og spillebule, dramauger, tværsu-ger, fordybelsesuger, besøg uden for skolen, folkemøde og udeliv.
• en friskole med læringscenter og eget bibliotek, som begge er med til at stimulere elevernes læ-selyst, læring og nysgerrighed på livet.
• en friskole med sund økonomi.
• Vi har en engageret bestyrelse og forældregruppe, som tager aktivt del i skolens udvikling.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisa-tion. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse.
Er det dig, vi søger?

Send din ansøgning med bilag, der dokumenterer uddannelse m.m., sendes til post@svanekefriskole.dk senest den 3. maj 2021 kl 12.00. Samtalerne afholdes i uge 19

Hvis du vil vide mere om en af stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Garfort på 50800282 eller viceskoleleder Susanne Engset 20357993.