Trine Helen jensen

Jeg hedder Trine Helen Jensen og er 33 år.
Jeg er lærer, støtte, vikar og SFO-medhjælper på Svaneke Friskole.
Jeg har tidligere været ansat på Hans Rømerskolen.