Sine Hygum Nielsen

Jeg er uddannet lærer i 1987 og har en diplomuddannelse i læsevejledning fra 2010. Jeg har siden 1987 og indtil min ansættelse på Svaneke Friskole i 2015 arbejdet i den bornholmske folkeskole. Jeg har undervist i de fleste af skolens fag, men mine kompetencer ligger primært inden for dansk, specialpædagogisk undervisning, læringscenter og funktionen som læsevejleder.

Jeg underviser elever, der af forskellige årsager har behov for faglig hjælp og støtte i det daglige arbejde i fortrinsvis fagene dansk og matematik, herunder ordblindeundervisning. Derudover står jeg for skolens læringscenter (skolebibliotek) og varetager funktionen som skolens læsevejleder.

Jeg har valgt at arbejde på Svaneke Friskole, fordi jeg gerne vil være del af en ny og spændende skole, hvor trivsel, fællesskabsfølelse, udvikling, læring og kreativitet vægtes højt. En skole, hvor lysten til at lære og være nysgerrig er i højsædet, og hvor alle elever føler sig tilgodeset og udfordret i undervisningen. Jeg vil arbejde for, at Svaneke Friskole bliver en skole, der ”følger” med tiden og ruster eleverne til at leve og deltage i et demokratisk samfund, og hvor faglighed, kreativitet og innovation er nogle vigtige nøgleord.